Möjlighet till förtidsröstning i Lessebo

Meddelande: Omval i Falun 7 april 2019 - möjlighet till förtidsröstning i Lessebo. Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommunfullmäktige i Falun.

Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numera är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning som ger väljarna goda möjligheter att rösta. Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn.

Lessebo kommun kommer att ha förtidsröstning i kommunhuset, Storgatan 78, Lessebo. Den som önskar rösta, anmäler sig i receptionen.

Öppethållande för förtidsröstning:


Måndag 1 april klockan 08-15
Tisdag 2 april klockan 08-15

För mer information, kontakta Valnämndens kansli 0478-125 09.

Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Publicerad: 27 mars 2019 kl. 08.30

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se