Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Intresse för de mindre skolorna

På Björkskolan i Skruv och på Lustigkulla skola i Kosta pågår det dagligen utvecklingsarbete. Det sker i klassrummet och det är där som pedagogisk personal och skolledning tillsammans arbetar för att bli bättre. Lärare har direkt kontakt med skolledningen och får framåtsyftande återkoppling. Båda skolorna är relativt små vilket ger en närhet och ingen person är bara en i mängden. Roger Wisberg är rektor för båda skolorna.

Hur ser det ut med behöriga lärare på Björkskolan och Lustigkulla skola?

- Vi upplever att våra skolor som finns i det mindre sammanhanget har en attraktionskraft bland lärare. Det finns såklart olika anledningar att söka sig till en skola men vi upplever ett intresse, säger Roger Wisberg. Vi har också ett genomtänkt kvalitetsarbete som bygger väldigt mycket på den egna insatsen och det gör att du som lärare blir utmanad och utvecklas och genom det tryggare i din yrkesroll.

Det utvecklingsarbete som pågår i Lessebo kommun handlar om att varje dag bli lite bättre genom att arbeta med rutiner och med en ständig utvärdering och förbättring av metoder. Allt utgår från klassrummet. Det kan handla om hur man planerar sin undervisning utifrån det som ska bedömas, hur man startar en lektion på ett genomtänkt sätt eller hur man varierar undervisningen för att behålla motivationen och uppmärksamheten hos eleverna.

Varför är det viktigt med behöriga lärare?

- Hela vår verksamhet går ut på att eleverna ska nå de kunskapsmål som satts upp, det kräver att man som lärare är förtrogen med hur man undervisar och har goda kunskaper i sitt ämne. Men det kräver också att man vet hur man ska göra bedömningar av kunskap och kunna sätta betyg utifrån styrdokumenten, berättar Roger Wisberg.

Som obehörig lärare har du inte samma möjlighet till att bli fast anställd som en kollega med lärarlegitimation. Roger Wisberg lyfter fram att de kunskaper i ledarskap och pedagogik som en lärarutbildning ger är nödvändiga.

Hur ser du själv på det stöd som du har som skolledare i Lessebo kommun?

- Jag har erfarenhet från flera andra kommuner, och utifrån det så kan jag säga att stödet till mig som skolledare är väldigt bra i Lessebo kommun, säger Roger Wisberg. Jag har tillgång till en chefscoach utanför organisationen och så får jag bra stöd från förvaltning, rektorskollegor och andra stödfunktioner. Jag känner mig aldrig ensam i mitt arbete och det är annars väldigt lätt att känna det som rektor då man kan vara i en utsatt position.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Publicerad: 22 februari 2019 kl. 11.14

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se