Lessebo firar 300 år av pappersproduktion

Tillverkningen av papper i Lessebo har anor långt bak i tiden. Bruket startade redan 1658 med fokus på järn och 1719 erhölls tillståndet från Kommerskollegiet att tillverka papper. Pappersbruket har präglat Lessebo till den ort den är idag och produktionen på Lessebo Paper går för fullt. Det finns mycket historia kring pappersbruket och 300års jubileet är därför en tid att blicka bakåt.

– Det finns en djuprotad historia om Lessebo Paper och hur pappersbruket har influerat Lessebo, säger Göran Johansson, företagare i Lessebo och en av ägarna till Lessebo Paper. Det finns många spännande historier kring pappersproduktionen och dess tekniska utveckling, men framförallt finns många historier hos alla de människor som arbetat på bruket.

Lessebo Paper kommer uppmärksamma de 300 åren på en rad olika sätt. Det skissas på ett större evenemang och att intresserade ska få komma in på bruket och se hur en produktion går till. På Lessebo kommun finns också planer för att uppmärksamma jubileet.

– Brukstraditionen och hantverket i att producera papper är starkt närvarande i vår kommun och vi är stolta över pappersbruket, säger Christina Nyquist kommunchef i Lessebo. Vi kommer uppmärksamma 300årsjubileet på lite olika sätt, bland annat i samband med att vi möter invånarna på evenemang och i vår kommunikation.

– Nästan alla våra varumärken har med Lessebo i produktnamnet i och med att vi ser det som en marknadsfördel, säger Göran Johansson. Det gör att vi från företaget kan vara med och sätta Lessebo på kartan.

Under 2019 kommer ett flertal aktiviteter ingå i firandet av 300-årsjubileet. Aktiviteterna kommer annonseras ut efter hand via Lessebo Paper och Lessebo kommun.

Foto: Lessebo Paper

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Publicerad: 21 december 2018 kl. 13.30

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se