Fler bostäder när Lessebo satsar mot 10 000 invånare

OECD-analysen för Kronobergs län visar att det finns många utmaningar kvar, utmaningar som Lessebo kommun arbetar med och är redo för. Christina Nyquist är kommunchef och välkomnar rapporten från OECD och ser den som en hjälp i arbetet med att nå kommunens mål om 10 000 invånare år 2025.

- Vi vet att det finns utmaningar på arbetsmarknaden och med kompetensmatchning, säger Christina Nyquist. Vi behöver ännu mer än tidigare matcha arbetskraften mot lediga arbeten och möta de behov som företag och arbetsgivare har.

Lessebo kommun ingår i Växjös arbetsmarknadsregion och många invånare pendlar till bland annat Växjö. Samtidigt har flera av företagen i kommunen ett stort behov av att anställa ny arbetskraft. Konjunkturen är god.

Ett annat område som Kronobergs län behöver arbeta med framöver är att öka inflyttningen. Fler boende behövs för att tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Och detta gäller som sagt även Lessebo kommun.

- Vi har ett starkt tryck på bostäder idag, säger Christina Nyquist. Vi har nya attraktiva villatomter framme för byggstart och beslutade nya bostäder i Lessebo och Hovmantorp men även planer i övriga kommunen. Fler bostäder kommer vara nyckeln för att vi ska kunna öka i invånarantal och möta behoven från företagen.

Senast uppdaterad: 30 november 2018
Publicerad: 30 november 2018 kl. 09.11

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se