Översiktsplanen visar på många intressen

Lessebo kommuns nya översiktsplan är nu helt klar. Syftet med en översiktsplan är att väga allmänna intressen mot enskilda intressen och utifrån det visa på kommunens framtida utvecklingsmöjligheter. Översiktsplanen baserar sig på kommunens vision om att Lessebo är en grön kommun vi skapar tillsammans, är stolta över och där vi bryr oss om varandras framtid.

- I planen beskrivs de fyra tätorterna Lessebo, Hovmantorp, Skruv och Kosta med kartor om hur marken ska användas, berättar Rebecka Olsson som är planarkitekt på Lessebo kommun. Kartorna används sen som inriktning i arbetet med detaljplaner och hur vi ska utveckla kommunens olika orter.

Beslut om översiktsplan togs av kommunfullmäktige och nu har planen vunnit laga kraft. Det är inget juridiskt bindande dokument, men ändå vägledande för det kommande arbetet.

- Ska man göra ett avsteg från översiktsplanen krävs att man motiverar varför det är ett bättre sätt att utveckla kommunen på, säger Rebecka Olsson.

Senast uppdaterad: 16 november 2018
Publicerad: 16 november 2018 kl. 07.50

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se