Berits material nu läromedel i hela länet

En av årets nätspridare i Kronobergs län arbetar med digitalisering i analog form. Det handlar om termer, ord och begrepp som får eleverna att förstå grunderna i programmering. Berit Svensson är lärare på en skola som i över tio år arbetat med teknik och digitalisering. Skolan är Hackebackeskolan i Lessebo.

Men vad innebär det att vara nätspridare?

- Det är något man som lärare i Kronobergs län kan nomineras till. Det utses varje år av en jury bestående av AV Media i Kronoberg och förra årets nätspridare, berättar Berit Svensson. Vem som nominerade mig vet jag inte, men det känns såklart glädjande att bli uppmärksammad.

AV Media är en del av Region Kronoberg som finansieras av länets kommuner för att utveckla Kronobergs skolor samt samarbeta kring läromedel. En del av det material som Berit Svensson använt kommer nu bli tillgängligt för lärare över hela Kronobergs län.

Hur fungerar ditt arbete med eleverna?

- Mitt material handlar om hur man jobbar med instruktioner och detaljer. Det gäller att vara noggrann när man programmerar så det blir rätt i slutändan, säger Berit Svensson.

Genom att ha god kännedom om begreppen kan eleverna omvandla det som händer analogt till hur det blir om programmerar digitalt. Det kommer igen i nästan alla ämnen som eleverna har.

- Eleverna får öva att ge instruktioner till en kompis som ska ta sig genom ett rutnät, en felaktig instruktion leder till att slutresultatet blir fel, fortsätter Berit. Det är intressant att följa eleverna när de blir frustrerade vid felen och sen glada när de lyckas.

Två tidigare nätspridare kommer från Hackebackeskolan, vad beror det på?

- Det stämmer, Henrik Arvidsson och Kate Graae-Nielsen har tidigare fått utmärkelsen, säger Berit Svensson. Det beror helt klart på att skolan länge, ända sedan nystarten efter den stora branden i mitten på 00-talet, har arbetat med fokus på teknik och digitalisering. Vår skolledning med rektor Amela Zivkovic har tydligt visat att vi ska satsa både tid och andra resurser.

Delar av sin tid ägnar Berit åt att vara förstelärare och med att utveckla metoderna på skolan. Hon berättar att programmering blivit viktigare de senaste åren, tidigare var det först högre upp i åldrarna när eleverna inriktar sig mer.

- Idag blir dessa kunskaper allt viktigare i lägre åldrar, det handlar om att förstå logiken och det har barn inga problem att göra, säger Berit Svensson. Det är glädjande att hela kommunen arbetar med digitalt lärande, det är något där vi ligger långt framme.

Till sist, finns det någon plats i Lessebo kommun som du trivs extra mycket på?

- Ja, hembygdsparken i Hovmantorp känns som ett givet svar, säger Berit Svensson. Jag är uppväxt i Hovmantorp och där hittar jag ett lugn i den natursköna platsen som ligger mitt inne i orten.

Senast uppdaterad: 7 november 2018
Publicerad: 7 november 2018 kl. 15.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se