Lagning för säker spillvattenhantering

Lessebo kommun utför just nu ett oplanerat reparationsarbete på en spillvattenledning i närheten av Strömbergshyttan. Ledningen har gått läck och därför har insatser gjorts för att lösa problemet.

Katarina Karlsson Palm är enhetschef för vatten och avlopp på Lessebo kommun och berättar att det är ett arbete som görs i flera steg för att säkra en bra spillvattenhantering.

- Inledningsvis har vi lagat spillvattenledningen tillfälligt som en snabb första åtgärd mot läckan, säger Katarina Karlsson Palm. Vi kommer sen göra en relining på befintlig ledning, vilket innebär att en ny ledning placeras i den gamla.

I dagarna har det kopplats på en ledning som ligger ovan mark. Den ska användas fram tills genomförandet av en relining och färdig lösning för ledningen är på plats. Det slutliga arbetet planeras om en dryg månad.

I samband med arbetet kan det förekomma begränsad framkomlighet på väg 25 vid Strömbergshyttan.

Senast uppdaterad: 2 november 2018
Publicerad: 2 november 2018 kl. 07.58

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se