Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lagning för säker spillvattenhantering

Lessebo kommun utför just nu ett oplanerat reparationsarbete på en spillvattenledning i närheten av Strömbergshyttan. Ledningen har gått läck och därför har insatser gjorts för att lösa problemet.

Katarina Karlsson Palm är enhetschef för vatten och avlopp på Lessebo kommun och berättar att det är ett arbete som görs i flera steg för att säkra en bra spillvattenhantering.

- Inledningsvis har vi lagat spillvattenledningen tillfälligt som en snabb första åtgärd mot läckan, säger Katarina Karlsson Palm. Vi kommer sen göra en relining på befintlig ledning, vilket innebär att en ny ledning placeras i den gamla.

I dagarna har det kopplats på en ledning som ligger ovan mark. Den ska användas fram tills genomförandet av en relining och färdig lösning för ledningen är på plats. Det slutliga arbetet planeras om en dryg månad.

I samband med arbetet kan det förekomma begränsad framkomlighet på väg 25 vid Strömbergshyttan.

Senast uppdaterad: 2 november 2018
Publicerad: 2 november 2018 kl. 07.58

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Jan-Peter Elf - Tillförordnad socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se