En ny reception har öppnat

I dagarna har en ny reception öppnats i kommunhuset i Lessebo. Det är Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som flyttar sin verksamhet med besök till den nya receptionen. Ingången är precis jämte huvudentrén, där butiken Blomman tidigare låg. I receptionen arbetar bland annat Huda Alsakka som informatör.

Vad blir det för skillnad för medborgarna i och med den nya receptionen?

- Alla som har ärenden till individ- och familjeomsorgen är välkomna till den nya receptionen, säger Huda Alsakka. Det handlar om bland annat ekonomi och försörjningsstöd och frågor kring barn inom socialtjänstens verksamhet. I receptionen svaras på frågor om dessa områden och man kan också ta emot ansökningar. Om en person har ett bokat besök med en handläggare så är det till den nya receptionen man ska gå.

I den nya receptionen finns besöksrum för samtal mellan handläggare och klient. Syftet med att ha en egen reception för besök till individ- och familjeomsorgen är att det många gånger handlar om känsliga frågor där individers integritet ska värnas.

- Det blir samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen på individ- och familjeomsorgen som idag tar emot besök på sina arbetsrum, säger Huda. Det blir en klar förbättring och ger möjlighet till att ha mer kvalitet i kontakter med klienter.

Vilka är de vanligaste frågorna?

- Det är frågor kopplade till försörjningsstöd och boende, säger Huda Alsakka. I mitt jobb som informatör på Socialförvaltningen kan vi lösa frågor som har med socialtjänstens verksamhet. Är det andra frågor kan vi guida vidare till andra, till exempel Lessebohus när det gäller bostad och till gymnasieskolan när det gäller frågor om vuxenutbildning och SFI.

Det skiljer sig mycket över en dag och en vecka hur många besök som kommer till receptionen. I en annan del av lokalerna finns Arbetsförmedlingens besöksrum. Där tar Arbetsförmedlingen emot bokade besök men har ingen verksamhet med generella öppettider. Tid bokas via kontakt med Arbetsförmedlingen.

- I receptionen i huvudentrén kommer man kunna fråga kring saker som rör bygglov och andra tillstånd, berättar Huda. Varje dag är det också flera besök till olika verksamheter i kommunhuset.

Kommer man som gäst gäller rutinen att man skriver in sig och får en besöksbricka. Det är en ny rutin och började gälla i samband med att receptionen flyttade ner till entréplanet 15 oktober. Syftet är att veta mer om hur många som befinner sig i huset till exempel i samband med en brand.

- Oftast så handlar det om att ta emot besökare och att svara i växeln när det ringer, berättar Huda. Vi är en arbetsgrupp där som samarbetar och ser till att de som kommer till kommunhuset får hjälp med det de behöver. Till exempel finns en telefontid för försörjningsstöd mellan klockan 10 och 11 varje vardag dit man kan ringa med frågor.

Har du något fint ställe i kommunen som fler borde besöka?

- Jag gillar Hyllsjön, det är en lugn och fin plats som är bra att fika på, säger Huda Alsakka. Det är nära till Strömbergshyttan och allt som händer där. Ibland tar jag med lunchen och äter den där.

 

Huvudentréns reception

 • Besök till personer som arbetar i kommunhuset
 • Möteslokaler
 • Ärenden som rör plan, miljö och bygg
 • Ärenden som rör skola, förskola
 • Diarie, arkiv

Socialförvaltningens reception

 • Bokade besök med handläggare på socialförvaltningen
 • Frågor och ansökningar kring ekonomiskt bistånd
 • Frågor kring Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Publicerad: 30 oktober 2018 kl. 13.16

Kommunikation

 • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se