Toppbetyg av äldre i jämförelser

Omsorgen i Lessebo kommun får toppbetyg när de äldre svarar själva. 96 procent av de svarande säger att de är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten. 88 procent säger detsamma om särskilt boende.

- Det är ett mycket glädjande resultat, säger socialchef Fernando Germond Correa. Vi har legat högt i dessa mätningar ett tag och det är all vår personal som gör detta möjligt. Jag vill verkligen skicka ett varmt tack till all personal för deras fantastiska insatser.

Det går att följa kommuners resultat och också jämföra kommuner inom olika verksamhetsområden, inte bara omsorg om äldre. Databasen heter Kolada och samlar en mängd verksamhetsmått från kommuner och landsting.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018
Publicerad: 8 oktober 2018 kl. 07.45

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se