Oliver arbetar med skolans digitalisering

Lessebo kommun har antagit en digital strategi för lärande i skolan. Den ska lägga grunden för ett livslångt lärande genom kreativ och kommunikativ undervisning. En av de som arbetar extra mycket med strategin och med digitalisering i skolan är Oliver Andersson, projektledare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Varför sökte du dig till Lessebo kommun?

- I Lessebo kommun befinner man sig i ett intressant skede och jag kände att jag skulle få chansen att vara med och påverka direkt från start, säger Oliver Andersson. Jag blev lärare för att jag gillar att undervisa och vill vara med och ge eleverna en del av det som de behöver inför vuxenlivet. Och här är den digitala kompetensen en självklar pusselbit.

Hur sticker Lessebo kommuns arbete med digitalisering ut gentemot andra kommuners?

- Vi vill undvika att vara en copycat. När vi skapade en plan för digitalisering var det viktigt att utgå ifrån vår unikitet, säger Oliver Andersson. Bara för att något funkar i Malmö behöver det ju inte fungera i Kiruna eller Lessebo. Vi i skolan har varit jättebra på att kopiera varandra, problemet med det är att många projekt misslyckats, och då skapas en dålig känsla kring digitaliseringen.

Oliver menar att det viktigt att skapa en god känsla där digitaliseringen är något positivt. Och medan de flesta kommuner idag arbetar enligt en IT-strategi är det många som saknar en digital strategi. Strategin blir ett stöd i att använda digitala verktyg i lärandet.

- Digitaliseringen är ett förändringsprojekt, inte ett IT-projekt, menar Oliver. Många skolledare har lång erfarenhet av förändringsarbete och den erfarenheten är värdefull även när det gäller att driva skolans digitalisering.

Har du något exempel på en bra digitalisering i Lessebo kommun?

- Det finns många exempel, men jag känner att det viktigaste handlar om lärarna och om att skapa ett mod i organisationen, säger Oliver. Vi är nu inne i en positiv trend när det gäller digitaliseringen i Lessebo, lärarna känner att man vågar ta sig utrymmet att pröva något nytt.

Modet är viktigt för att det positiva förändringsarbetet ska fortsätta. Det finns nu en grund i kommunens arbete som gör att man kan jobba mot visionen som handlar om ökad jämlikhet och ett livslångt lärande.

- Den stora utmaningen ligger i att skapa ett system i kommunen som säkerställer att våra barn och unga faktiskt klarar av framtidens utmaningar, säger Oliver Andersson. Och att vi vågar ställa frågor, för då kommer vi lära oss.

Vad är aktuellt just nu i arbetet med skolans digitalisering?

- Det är viktigt att komma ihåg att digitalisering idag ingår i skolans uppdrag. Det är alltså inte valbart, säger Oliver. Den nya nationella strategin kommer leda till att en hel del kompetensutvecklingsbehov behöver mötas inom i stort sett alla ämnen. Här blir det viktigt att försöka skapa ett kollegialt lärande.

Oliver nämner kraven på programmering som en förändring i styrdokumenten, något som kan kräva en hel del kompetensutveckling.

- Vi ser att investeringar i trådlöst nät, digitala enheter och annan teknik brådskar, fastslår Oliver. Men, vi vet av tidigare erfarenheter att investeringar i personalens kompetens kring digitalisering ofta brådskar ännu mer.

- Känner också att jag bör nämna något om digitaliseringen av NP, fortsätter Oliver. Skolverket arbetar för att nationella prov ska bli digitaliserade i hela landet 2022. Det finns stora nyttoeffekter av det och jag tror att det kommer att skapa en klart minskad belastning för lärare som idag sliter med nationella prov.

Oliver berättar vidare om hur skolan ska rusta alla elever med digital kompetens och hur det digitala är en stor del av elevernas liv.

- Det är oerhört viktigt att kunna navigera säkert och kunna använda de verktyg som finns, jag menar att det är här skolan ska bidra och det vill jag hjälpa till med, avslutar Oliver.

Senast uppdaterad: 27 september 2018
Publicerad: 27 september 2018 kl. 15.42

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se