Kostabranden under kontroll - Räddningstjänsten lämnar

Kostabranden, i närheten av Visjön, är nu under kontroll. Räddningstjänsten är klara och lämnar över marken till markägarna vid lunchtid på söndagen. Under söndag morgon och förmiddag har förrutom Räddningstjänsten även helikoptrar använts liksom personal från Hemvärnet.

Ansvaret övergår nu till Sveaskog som kommer ha brandvakter på plats och om brand skulle uppstå igen är Räddningstjänsten beredd liksom andra resurser såsom helikoptrar och om det behövs även Hemvärnssoldater.

Vi vill påminna om att totalt eldningsförbud fortfarande råder i Lessebo kommun och i stort sett hela Sverige

Senast uppdaterad: 29 juli 2018
Publicerad: 29 juli 2018 kl. 11.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se