Beslut om bostadsvård

På grund av värmen som fortsätter att hålla ett stadigt grepp om landet finns det nu ett beslut från Socialchefen som gäller alla som jobbar i äldreomsorgen.

Beslut om bostadsvård

Ett beslut har tagits att personal i alla former av äldreomsorg kan bortse från bostadsvård. Istället får de fokusera på brukarnas välbefinnande. Cheferna kan dock medge undantag vid oförutsedda situationer.

Vätska, glass, frukt och extra tillsyn

Brukarnas välmående är första prioritet och därför får medarbetarna ägna sig åt att förse brukarna med alla sorters av vätska, glass och frukt. Personal ska vara extra observant på våra sårbara äldre som kan drabbas extra hårt av värmen.

Det är viktigt att vi som arbetsgivare även tar hänsyn till våra medarbetares arbetsmiljö på grund av värmen. Att förse alla våra brukare med extra dryck och tillsyn kommer att ta extra tid för dem, därför behövs det att tillfälligt se bort från bostadsvården.

Även de närmaste dagarna kommer värmen att fortsätta enligt prognosen från SMHI. Under den tiden bör begränsningar i bostadsvården och extra uppmärksamhet för brukarnas välbefinnande också fortsättas.

Senast uppdaterad: 26 juli 2018
Publicerad: 26 juli 2018 kl. 10.31

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se