Stöd för djurhållare

Lessebo kommun äger jord- och skogsbruksarealer som idag inte aktivt brukas. Då det nu råder torka kommer Lessebo kommun att tillåta för djurhållare att aktivt ta del av dessa arealer för bete/foder till sina djur. Även ängsytor med gräs kommer att ges tillåtelse att skörda.

Regler som gäller

 • Personer som har djurhållning ska aktivt ange vilka markområde som vill nyttjas till bete eller skörd och hos kommunen ansöka om nyttjanderätt.
 • Kommunen tilldelar tillstånd enligt närhetsprincipen och enligt turordning ”först till kvarn.”
 • För områden som tas i bruk gäller att tillståndet enbart gäller för sommaren och hösten 2018 senast fram till den 31 augusti, med möjlighet till förlängning, med arrendeavtal, om situationen och vädret kräver.
 • Kommunen debiterar för tiden en symbolisk summa om 250 kr/ha.
 • För stängsel och övriga åtgärder som krävs står nyttjanderättshavaren. Tänk på att du också är skyldig att ta bort stängslet när säsongen är över.

Ansökan om nyttjande av kommunal mark för bete/foder görs genom att kontakta kommunen via e-post info@lessebo.se. Telefonnumret till kommunen är 0478-125 00.

Aktuella markområden

De områden som kan bli aktuella är:

 • Dångatorpet
 • Kopinan
 • Nyäng

Om du har förslag på annan betesmark på kommunal mark, som du vill använda, kontakta kommunen på telefon 0478-125 00. Du får också gärna skicka e-post till info@lessebo.se. Vi ger dig då mer information och kan förhoppningsvis ge dig ett tillfälligt arrende på denna mark.

Annan information

På Lantbrukarnas Riksförbunds webbsida har de samlat information om hur lantbrukare och allmänhet kan agera och hjälpa till.

Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Publicerad: 13 juli 2018 kl. 15.08

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se