Lessebo tar digitaliseringen i skolan till nya höjder 

Lessebo kommun har antagit en digital strategi för lärande i skolan. Digitalisering och lärande är något som präglar verksamheten i skolan, något som utbildningschefen Therese Linnér ser positivt på.

 - Många pratar om IT i skolan men det känns på något sätt lite omodernt. Vi har redan idag många pedagoger som använder sig av digitaliseringens möjligheter i undervisningen, säger Therese Linnér. Medan de flesta kommuner idag arbetar enligt en IT-strategi är det många som saknar en digital strategi. Strategin blir ett stöd i att använda digitala verktyg i lärandet.

Strategin dockar väl in i den vision som gäller för skolan i Lessebo kommun. Den handlar om att tillsammans lägga grunden för livslångt lärande där kreativ och kommunikativ undervisning ger ökad kunskap. Therese Linnér ser den digitala strategin som en naturlig fortsättning på det utvecklingsarbete som Lessebo kommuns skolor är inne i.

- Syftet med den digitala strategin är att fler barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens, menar Therese. Vi kommer använda strategin för att utnyttja digitaliseringens fulla potential och för att få en ökad måluppfyllelse och likvärdighet i skolan.

Läs den digitala strategin här! , 1.4 MB.

Senast uppdaterad: 24 september 2018
Publicerad: 13 juni 2018 kl. 16.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se