Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dags för trygghetsvandringar!

Trygghetsvandring

Syftet med trygghetsvandringar är att politiker, tjänstemän, polis, fastighetsägare och boende i kommunen träffas och gemensamt diskuterar hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.  Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor.

Upplever du att det finns otrygga områden i Lessebo kommun? Berätta var platsen ligger och på vilken sätt du upplever den otrygg. Rapportera in det på lessebo.se/synpunkter. Ta gärna ett foto och bifoga. Du får gärna ge förslag på vilka åtgärder som du anser behöver göras för att platsen ska kännas tryggare. Tillsammans med annan information ligger de synpunkter vi får in till grund för planering av vilka områden vi ska genomföra trygghetsvandring på under 2018.

Datum för trygghetsvandringar 2018 är:

 • 29/1 Skruv, samling Folkets hus
 • 31/1 Kosta, samling Folkets hus  
 • 5/2 Lessebo, samling kommunhuset
 • 21/2 Hovmantorp, samling Folkets hus

Tid kl. 18.00-20.00.

Ingen föranmälan krävs. Under trygghetsvandringen går vi tillsammans runt i olika områden av Lessebo kommuns fyra olika tätorter och tittar på vilka platser som känns otrygga och hur de kan förändras. Vandringen är ungefär 2 kilometer lång och tar cirka 1 timme. Vi gör det på kvällstid när det är mörkt eftersom platsen kan upplevas annorlunda jämfört med dagtid.

Efter trygghetsvandringen bjuder vi på en kopp kaffe samtidigt som vi samlar in de synpunkter som varje grupp samlat in.

Alla är välkomna!

Frågor: Camilla Thure, utvecklingsstrateg, på telefon 0478-12506

Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Publicerad: 23 januari 2018 kl. 14.03

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Jan-Peter Elf - Tillförordnad socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se