Höga flöden i vattendrag i Kronobergs län

Med anledning av den senaste tidens regnande är det för närvarande höga flöden i vattendragen i Kronobergs län.

Flödesläget är allmänt högt i alla vattendrag i länet omkring de nivåer som återkommer cirka vartannat till vart tionde år. SMHI har gått ut med en vädervarning klass 1 för sex flöden i Kronobergs län. En klass 1 varning innebär höga flöden i vattendrag som kan medföra mindre översvämmingsproblem. De sex flöden som berörs i klass 1 varningen är Mörrumsån, Bräkneån, Mieån, Helge å, Lagan och Ronnebyån. Varningen för Ronnebyån rör inte Lessebo kommun utan längre nedströms. Störst risk för problem förefaller för tillfället vara i Mörrumsån runt Gemla.

Efterssom flödesläget är allmänt högt uppmanas markägare runt vattendrag att se över så att det inte finns föremål som riskerar att flyta iväg om vattennivån stiger och därmed orsaka fördämningar med risk för översvämning.

Läs mer:
 

 

.

Senast uppdaterad: 5 januari 2018
Publicerad: 5 januari 2018 kl. 18.52

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se