Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi hoppas att fler vill svara vad de tycker om Lessebo kommun!

Just nu pågår insamling av två enkäter, polisens trygghetsmätning och scb:s medborgarundersökning. Resultatet av enkäterna används dels i kommunens målarbete och del i utvecklingen av kommunen. En hög svarsfrekvens ger en större tillförlitlighet vid analys av resultatet. Tyvärr är det få som hittills har besvarat den ena av dessa enkäter.

Svarsfrekvens trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen har gått ut till 1200 medborgare.  Svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan orterna.

 • Lessebo 62%
 • Hovmantorp 55%
 • Kosta 55%
 • Skruv 61 %

Enkäten ligger ute en vecka till. Vi hoppas på att några till besvarar enkäten.

Vi kommer att presentera resultatet via media och hemsidan runt v. 45 2017.

Svarsfrekvens SCB:s medborgarenkät

SCB:s medborgarenkät har gått ut till 800 invånare. Här kan vi bara se svarsfrekvensen totalt i kommunen. Enkäten har i nuläget besvarats av 38 % av de som har fått enkäten. 38 % är tyvärr en väldigt låg svarsfrekvens. En andra påminnelse kommer att gå ut inom kort. Denna enkät ligger ute i cirka tre veckor till. Vi hoppas att du som har fått enkäten men ännu inte svarat på den, tar dig tid att besvaraVi är intresserade av ditt svar!

Resultatet kommer att presenteras runt årsskiftet 2017/2018 via media och hemsida.

Medborgardialog 17/10, 18/10, 24/10 och 26/10

Du som inte har fått enkäten har möjlighet att medverka på vår medborgardialog som sker med början i Skruv den 17/10. Inbjudan kommer inom kort i din brevlåda. Då finns det möjlighet att påverka kring frågor som rör kultur- och fritid, trygghet och digitalisering. Välkomna!

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 9 oktober 2017 kl. 16.10

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Fernando Germond Corrêa - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 070-347 20 73

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Göran Jörgensson - Ekonomi-/IT-chef
  Förvaltning/Avdelning: Ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 31

 • Jan-Peter Elf - Personalchef
  Förvaltning/Avdelning: Personalkontoret, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 25

 • Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 67

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se