Vi hoppas att fler vill svara vad de tycker om Lessebo kommun!

Just nu pågår insamling av två enkäter, polisens trygghetsmätning och scb:s medborgarundersökning. Resultatet av enkäterna används dels i kommunens målarbete och del i utvecklingen av kommunen. En hög svarsfrekvens ger en större tillförlitlighet vid analys av resultatet. Tyvärr är det få som hittills har besvarat den ena av dessa enkäter.

Svarsfrekvens trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen har gått ut till 1200 medborgare.  Svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan orterna.

 • Lessebo 62%
 • Hovmantorp 55%
 • Kosta 55%
 • Skruv 61 %

Enkäten ligger ute en vecka till. Vi hoppas på att några till besvarar enkäten.

Vi kommer att presentera resultatet via media och hemsidan runt v. 45 2017.

Svarsfrekvens SCB:s medborgarenkät

SCB:s medborgarenkät har gått ut till 800 invånare. Här kan vi bara se svarsfrekvensen totalt i kommunen. Enkäten har i nuläget besvarats av 38 % av de som har fått enkäten. 38 % är tyvärr en väldigt låg svarsfrekvens. En andra påminnelse kommer att gå ut inom kort. Denna enkät ligger ute i cirka tre veckor till. Vi hoppas att du som har fått enkäten men ännu inte svarat på den, tar dig tid att besvaraVi är intresserade av ditt svar!

Resultatet kommer att presenteras runt årsskiftet 2017/2018 via media och hemsida.

Medborgardialog 17/10, 18/10, 24/10 och 26/10

Du som inte har fått enkäten har möjlighet att medverka på vår medborgardialog som sker med början i Skruv den 17/10. Inbjudan kommer inom kort i din brevlåda. Då finns det möjlighet att påverka kring frågor som rör kultur- och fritid, trygghet och digitalisering. Välkomna!

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 9 oktober 2017 kl. 16.10

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se