Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Polisens trygghetsundersökning pågår!

Den 4 september började Polisens trygghetsundersökning för 2017 att skickas ut. Polisen administrerar undersökningen och kommunerna är med och finansierar mätningen. Även i år skickas undersökningen ut till 1200 slumpvis utvalda personer bosatta i kommunen. Är du en av de 1200 som får enkäten i din brevlåda hoppas vi att du har möjlighet att ta den tid som behövs för att besvara enkäten! Ditt svar är viktigt för vårt gemensamma fortsatta trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete!

Trygghetsmätningen

Sedan en tid tillbaka görs årligen en trygghetsundersökning av Polisen. Syftet med mätningen är att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning i frågor som har betydelse för polisen och kommunens fortsatta strävan att utföra ett bra arbete. Enkäten är därför ett  viktigt underlag tillsammans med den brottsstatistik och övrig statistik som finns inom kommunen för att skapa en aktuell lägesbild kring tryggheten i kommunen.

Redovisning sker tätortsvis

Enkäten går ut till 300 slumpvis utvalda kommuninvåndare per tätort. Det gör att vi kan få ett resultat för Lessebo kommun uppdelat per tätort. Vi såg i förra årets mätningen att den upplevda tryggheten skiljde sig åt mellan de olika tätorterna och behov av insatser därmed skiljde sig åt. 

Tidplan för mätningen

Trygghetsmätningen börjar den 4 september och planen är att resultatet ska kunna presenteras under november månad. Resultatet presenteras dels vid en presskonferens för media men även på kommunens hemsida. Den korta tidsfaktorn är en av enkätens styrkor.

Sammanställning av enkäten sker av obereonde undersökningsföretag

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av det oberoende undersökningsföretaget Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Om du har frågor kring Lessebo kommuns brottsförebyggande arbete kan du kontakta utvecklingsstrateg Camilla Thure på 0478-12506 alternativt via mejl på camilla.thure@lessebo.se.

Senast uppdaterad: 8 september 2017
Publicerad: 8 september 2017 kl. 11.16

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Fernando Germond Corrêa - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 070-347 20 73

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Göran Jörgensson - Ekonomi-/IT-chef
  Förvaltning/Avdelning: Ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 31

 • Jan-Peter Elf - Personalchef
  Förvaltning/Avdelning: Personalkontoret, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 25

 • Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 67

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se