Elljusspåret i Kosta rustas upp - avstängt 2/5-16/6  

Nu skapas ett friluftsområde kring elljusspåret i Kosta. Spåret rustas upp, stigarna röjs, och en hinderbana och rastplats byggs. Under tiden för arbetet, 2/5-16/6, är det därför av säkerhetsskäl inte tillåtet att vistat i området. 

Markarbeten pågår

Föryngringsavverkningen som Sveaskog gjort i området är nu klar och arbetet med utkörning av ris, markberedning och plantering pågår nu. Bygget av hinderbana och rastplats pågår också.

Området avstängt 2/5-16/6 av säkerthetsskäl

På grund av markarbeten och byggnation finns det tunga maskiner i området. Det är därför av säkerhetsskäl inte tillåtet att vistas i området under perioden 2/5 till 16/6.

Kontakt

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att kontakta:

  • Sveaskog

Kajsa Henriksson - Områdesansvarig
Telefon: 010-544 96 89
E-post: kajsa.henriksson@sveaskog.se

  • Lessebo kommun

Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
Telefon: 0478-125 67
E-post: caroline.arvill@lessebo.se

Senast uppdaterad: 28 april 2017
Publicerad: 28 april 2017 kl. 08.24

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se