Dialogmöte för 20-29 åringar

Hösten 2016 genomförde polis och kommun en trygghetsmätning. Nu vill vi bjuda in dig som är mellan 20-29 år och bor i Lessebo kommun till ett dialogmöte för att få en klarare bild av vilka åtgärder vi behöver göra för att öka tryggheten.

Svaren från trygghetsmätningen i åldersgruppen 20-29 visar följande:

 • Få har varit utsatta för brott under det senaste året.
 • Få uppgav att de upplevde sig trygga.
 • Betydligt fler uppgav att de upplevde sig otrygga.
 • Målgruppen upplevde låg tillit till polisen.

Det är viktigt att alla åldersgrupper kan uppleva trygghet och tillit. Vi vill därför komma i kontakt med er och ha en dialog. Eventuellt avslutar vi mötet med att besöka platser
som ni upplever otrygga.

Mer information

Har du synpunkter eller frågor? Kontakta: Camilla Thure på telefon 0478-12506 eller via e-post camilla.thure@lessebo.se.

Trygghetsmätningen hittar du här.

Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval på 1200 invånare. Ungefär 800 besvarade enkäten. Utav dessa var 70 unga vuxna mellan 20-29 år.

Senast uppdaterad: 18 april 2017
Publicerad: 18 april 2017 kl. 13.40

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se