Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Denna föreskrift behandlar så vitt skilda ämnen som till exempel djurhållning, tomgångskörning, spridning av gödsel, skydd av grundvattentäkter och eldning.

Föreskriften i sin helhet hittar du under rubriken Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2011-02-28