Naturvård

Naturvården har som mål att bevara landskapets natur- och kulturvärden, både för människan och naturen. För oss som lever nu och för kommande generationer.