Djurskydd

Fr o m 1 januari 2009 har länsstyrelserna ansvaret för den operativa djurskyddskontrollen. Detta innebär att fr o m 1 januari 2009 utför Länsstyrelsen i Kronobergs län djurskyddskontroller i Lessebo kommun. Kommunen har dock fortfarande ansvaret för miljöskydds- tillsynen för lantbruket.

Djurhållning i tätort

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från miljönämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan ska göras på särskild blankett.

 

Tillstånd kan lämnas för att hålla ovanstående djur inom detaljplan under förutsättning att:

 • olägenheter för människors hälsa inte uppkommer
 • gödselhanteringen sker utan olägenhet för omgivningen
 • djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt

Tillståndet kan återkallas om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom tätort finns under rubriken Våra blanketter till höger.

   

   

  Ansvarig för sidan Jessica Ekstrand
  Senast uppdaterad 2011-02-28