Bygga

För att bygga nytt hus, bygga ut eller kanske riva en byggnad krävs ofta tillstånd.
Om man behöver bygglov eller inte bestäms inte bara av vad man skall göra utan också var fastigheten ligger.

Här hittar du bland annat information om när du behöver bygglov, hur du ska gå tillväga vid lovansökan och kontaktuppgifter vid eventuella frågor.

Du kan också läsa om bland annat bostadsanpassningsbidrag, tomtskötsel, strandskydd och kartor. För mer information se boverkets webbplats.

 

"Attefallshus"

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Plan- och miljönämnden måste ge startbesked innan byggandet får påbörjas.

Ta kontakt med Plan- och miljöförvaltningen om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet.

På SKL:s webbplats kan du läsa mer om den nya lagstiftningen. Hitta även mer information på Boverkets webbplats.

 

Ansvarig för sidan Jessica Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-09-04 av Bodil Askencrantz