Anhörigstöd

Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer en maka/make, förälder, vän eller granne kan själv känna behov av stöd. För detta syfte finns kommunens anhörigstöd.

Anhörigstödet finns till för dig som vårdar eller stödjer en närstående som tillhör någon av socialtjänstens målgrupper och det syftar till att underlätta i din roll som närstående­stödjare. De olika typerna av anhörigstöd som erbjuds syftar till att underlätta fysiskt, psykiskt eller socialt. Anhörigstödet är även reglerat i Socialtjänstlagen (SoL).
 

Lessebo kommun erbjuder följande anhörigstöd

 • Samtalsstöd
 • Anhörigträffar
 • Må bra-kort
 • Avlösning i hemmet
 • Träffpunkter
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsplats
 • Trygghetsplats
 • Hemtjänst
 • Trygghetstelefon
 • Tekniska hjälpmedel
 • Annat stöd

I Lessebo kommun finns en anhörigsamordnare, en lots, som kan ge stöd till dig som är anhörig eller närstående. Till anhörigsamordnaren kan du vända dig med frågor och funderingar, eller om du bara behöver någon att prata med.

För att ta del av de andra stöden gör man på olika sätt beroende på vilket stöd det gäller. Du kan läsa mer i broshyren om anhörigstöd (PDF, nytt fönster), i listen till vänster eller fråga anhörigsamordnaren.

Kontaktuppgifter till anhörigsamordnaren hittar du genom att klicka på Verksamheter & öppettider i listen till höger.

Ansvarig för sidan Göran Liljedahl
Senast uppdaterad 2011-04-12