Hemtjänst 

Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Omsorgspersonal finns tillgänglig dygnet runt och du kan få hjälp från något enstaka tillfälle i månaden till flera gånger per dygn beroende på dina behov.

Hemtjänsten utför insatser som rör såväl personlig omvårdnad som serviceinsatser i vardagen. Av hemtjänsten kan du få hjälp med bland annat följande:

 • Matdistribution samt hjälp vid frukost och kvällsmåltid
 • Inköp
 • Tvätt
 • Personlig hygien och påklädning/avklädning
 • Dusch/bad
 • Bäddning
 • Promenad
 • Social samvaro
 • Följeslagare
 • Trygghetstelefon
 • Korttidsplats
 • Avlösning i hemmet - som anhörig kan du få kostnadsfri avlösning i hemmet av hemtjänstpersonal upp till 18 timmar i månaden
 • Bostadsvård (städning)

Om du är otrygg eller orolig för att till exempel ramla i hemmet kan trygghetstelefon vara ett stöd. Trygghetstelefon är ett larmliknande stöd som fungerar dygnet runt, året om.

Listan ovan är dock inte uttömmande. Möjlighet finns att ansöka även om andra insatser som du anser att du har behov av.

För att få hemtjänst och/eller trygghetstelefon måste en ansökan göras hos myndighetshandläggare på socialförvaltningen. Ansökan handläggs även av myndighetshandläggare, som utifrån dina fysiska, psykiska, medicinska och sociala behov gör en bedömning av huruvida du är berättigad till den sökta insatsen eller inte. Bedömningskriterierna grundar sig på reglering i Socialtjänstlagen.

 

Vill du veta mer? Se broschyren om hemtjänst (pdf, nytt fönster)

Vill du komma i kontakt med myndighetshandläggare? Klicka dig vidare via Verksamheter & öppettider i listen till höger.

Ansvarig för sidan Göran Liljedahl
Senast uppdaterad 2011-02-28