Vatten- och avloppstaxa 2016

Information om vatten- och avloppstaxa i Lessebo kommun. Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler som finns i fastigheten. För ytterligare information om VA-taxor, kontakta tekniska förvaltningen.

Enfamiljshus

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift per år 4272 SEK
Förbrukningsavgift per m3 34,52 SEK
Fastighet med vattenmätare

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift per år 4272 SEK
Förbrukningsavgift per år 5178 SEK
Fastighet utan vattenmätare

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift per år 2563 SEK
Förbrukningsavg med vattenmätare/m3 20,61 SEK
Förbrukningsavg utan vattenmätare/år 3091 SEK
Fastighet med enbart vatten

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift per år 2563 SEK
Förbrukningsavgift per år 3091 SEK
Fastighet med enbart avlopp

Flerfamiljshus

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift per fastighet och år 4272 SEK
Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten 1424 SEK
Förbrukningsavgift per m3 34,52 SEK
Fastighet med två och flera lägenheter/verksamhetslokaler

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift/fastighet och år 4272 SEK
Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten 1424 SEK
Förbrukningsavgift per lägenhet och år 5178 SEK
Fastighet utan vattenmätare

Avgift inkl moms Pris (SEK)
Grundavgift per fastighet och år 2563 SEK
Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten 854 SEK
Förbrukningsavgift per lägenhet och år 3091 SEK
Fastighet med enbart avlopp

Ansvarig för sidan Carina Ingemarsson
In English Auf Deutsch